จีวร: การเย็บ

การเย็บ

การเย็บเป็นขั้นตอนที่อาศัยความชำนาญ หากสามารถกระดูกให้เล็กได้รอยต่อระหวางเส้นต่างๆ ก็จะสวยงาม กระดูกที่สวยจะพับเย็บประมาณไม่เกิน 2 มิลลิเมตร ต้องเย็บตามลำดับดังนี้

1.เย็บเส้นกุสิ (เส้นขาด) ตามแนวยาวของผ้า ให้เป็นกระดูก แล้วล้มกระดูก ทุกเส้น (เย็บครั้งที่สอง)
2.เย็บเส้นอัฑฒกุสิ (ตามแนวขวางของผ้า) ให้เป็นกระดูก แล้วล้มกระดูก ทุกเส้น (เย็บครั้งที่สอง)
3.เย็บเส้นตัด ที่อยู่ขนานกับเส้นกุสิ (เส้นขาด) ทุกเส้น แล้วล้มกระดูก
4.เย็บเส้นต่อกระดูกสำหรับชิ้นที่ต้องต่อผ้า เช่นขัณฑ์ 3-4, ขัณฑ์ 6-7

การขึ้นกระดูกผ้า

ตัวอย่างการขึ้นเย็บกระดูกผ้า

การเย็บขึ้นกระดูกผ้า

ตัวอย่างการเย็บขึ้นกระดูกผ้า

การเย็บล้มกระดูกผ้า

ตัวอย่างเย็บการล้มกระดูก

การเย็บล้มกระดูกผ้า

ตัวอย่างการเย็บล้มกระดูก

ขั้นตอนการเย็บ
โดยมีรายละเอียดมีดังนี้

ขัณฑ์ที่ 1
1.เย็บกระดูกเส้นอัฑฒกุสิเส้นบน ด้วยการพับด้านบนลงมา ให้อยู่ด้านล่างเวลาเย็บ
2.คลี่ผ้าออกล้มกระดูกไปทางด้านอัฑฒมณฑล (ด้านบน) แล้วเย็บล้มกระดูก จะเห็นเส้นอัฑฒกุสินูนขึ้นมา
3.เย็บเส้นอัฑฒกุสิกุสิเส้นล่าง ด้วยการพับด้านบนลงมา ให้อยู่ด้านล่างเวลาเย็บ
4.คลี่ผ้าออกล้มกระดูกไปทางมณฑล (ด้านล่าง) แล้วเย็บล้มกระดูก จะเห็นเส้นกุสินูนขึ้นมา

ขัณฑ์ที่ 2-4
1.เย็บกระดูกเส้นกุสิหยุดย้ำหัวเข็มตรงเส้นอัฑฒกุสิด้านบน แล้วข้ามเส้นอัฑฒกุสิด้านล่างไปเย็บเส้นกุสิต่อ อย่าลืมย้ำหัวผ้าทุกครั้ง
2.พับกระดูกมาทางมณฑล แล้วล้มกระดูก จะสังเกตุเห็นกุสินูนขึ้น
3.เย็บเส้นอัฑฒกุสิด้านบน
4.พับกระดูกอัฑฒกุสิไปทางด้านบน เย็บล้มกระดูก
5.เย็บกระดูกด้านล่าง
6.พับกระดูกอัฑฒกุสิมาทางด้านล่าง เย็บล้มกระดูก อัฑฒกุสิจะนูนขึ้นคล้ายคันนา
7.เย็บกระดูกเส้นตัดขัณฑ์ ยกเว้นขัณฑ์ที่ 3 รอเย็บตอนต่อผ้า
8.คลี่ผ้าออกล้มกระดูกมาทางชายผ้า (อนุวาต) จะเห็นเส้นกุสินูนขึ้นเป็นคันนา และปิดรอยเย็บของเส้นอัฑฒกุสิ

ขัณฑ์ที่ 5
ขัณฑ์นี้จะพิเศษตรงที่มีกุสิ 2 อัน และอีกข้อสังเกตุ จะเห็นอัฑฒกุสิผ่ากลางกุสิ มีขั้นตอนการเย็บดังนี้
1.เย็บกระดูกเส้นกุสิหยุดย้ำหัวเข็มตรงเส้นอัฑฒกุสิด้านบน แล้วข้ามเส้นอัฑฒกุสิด้านล่างไปเย็บเส้นกุสิต่อ อย่าลืมย้ำหัวผ้าทุกครั้ง
2.พับกระดูกมาทางมณฑล แล้วล้มกระดูก จะสังเกตุเห็นกุสินูนขึ้น
3.เย็บกระดูกอัฑฒกุสิด้านบน
4.พับกระดูกขึ้นด้านบนแล้วเย็บล้มกระดูก กระดูกจะปิดรอยหัวเข็มของเส้นกุสิ
5.เย็บกระดูกอัฑฒกุสิด้านล่าง
6.พับกระดูกลงด้านล่างแล้วเย็บล้มกระดูก อัฑฒกุสิจะเป็นนูนเป็นคันนา
7.เย็บกระดูกเส้นตัดขัณฑ์ด้านติดขัณฑ์ 4
8.พับกระดูกมาทางขััณฑ์ 4 แล้วเย็บล้มกระดูก
9.เย็บกระดูกเส้นตัดขัณฑ์ด้านติดขัณฑ์ 6
10.พับกระดูกมาทางขััณฑ์ 6 แล้วเย็บล้มกระดูก

ขัณฑ์ที่ 6-8
1.เย็บกระดูกเส้นกุสิหยุดย้ำหัวเข็มตรงเส้นอัฑฒกุสิด้านบน แล้วข้ามเส้นอัฑฒกุสิด้านล่างไปเย็บเส้นกุสิต่อ อย่าลืมย้ำหัวผ้าทุกครั้ง
2.พับกระดูกมาทางมณฑล แล้วล้มกระดูก จะสังเกตุเห็นกุสินูนขึ้น
3.เย็บเส้นอัฑฒกุสิด้านบน
4.พับกระดูกอัฑฒกุสิไปทางด้านบน เย็บล้มกระดูก
5.เย็บกระดูกด้านล่าง
6.พับกระดูกอัฑฒกุสิมาทางด้านล่าง เย็บล้มกระดูก อัฑฒกุสิจะนูนขึ้นคล้ายคันนา
7.เย็บกระดูกเส้นตัดขัณฑ์ ยกเว้นขัณฑ์ที่ 6 รอเย็บตอนต่อผ้า
8.คลี่ผ้าออกล้มกระดูกมาทางชายผ้า (อนุวาต) จะเห็นเส้นกุสินูนขึ้นเป็นคันนา และปิดรอยเย็บของเส้นอัฑฒกุสิ

ขัณฑ์ที่ 9
1.เย็บกระดูกเส้นอัฑฒกุสิเส้นบน ด้วยการพับด้านบนลงมา ให้อยู่ด้านล่างเวลาเย็บ
2.คลี่ผ้าออกล้มกระดูกไปทางด้านอัฑฒมณฑล (ด้านบน) แล้วเย็บล้มกระดูก จะเห็นเส้นอัฑฒกุสินูนขึ้นมา
3.เย็บเส้นอัฑฒกุสิกเส้นล่าง ด้วยการพับด้านบนลงมา ให้อยู่ด้านล่างเวลาเย็บ
4.คลีผ้าออกล้มกระดูกไปทางมณฑล (ด้านล่าง) แล้วเย็บล้มกระดูก จะเห็นเส้นกุสินูนขึ้นมา

การเย็บต่อผ้า

การเจียนหัวผ้า

การใส่อนุวาต

การเข้ารังดุม

ในพระวินัยกำหนัดไว้ว่าจีวรต้องมี ลูกดุม และรังดุม เพื่อช่วยในการห่มผ้าให้เป็นปริมณฑล ไม่หลุด ไม่เวิกให้เห็นส่วนที่ไม่ควรเห็น การเข้ารังดุมจะเข้่าส่วนคอ และส่วนมุมผ้า ลูกดุมนั้นทำด้วยด้ายเส้นหนาๆ มาถักเป็นลูกตะกร้อ หรือ มือลิง ส่วนรังดุมใช้ด้านชนิดเดียวกัน ฝั่นเป็นเกลียวแล้วทบครึ่ง ดูรายละเอียดการทำรังดุม และ ลูกดุม ในภาคผนวก

การเย็บรังดุมและลูกดุมติดกับผ้า
1.ตัดผ้าเป็นชิ้นสีี่เหลี่ยมจัตุรั 5 x 5 ซม.
2.พับริมเข้ามาทั้งสองด้านให้เท่ากัน ผ้าจะกลายเป็นสองชั้น โดยมีชายผ้าอยู่ตรงกลาง
3.พับริมอีกด้านเข้ามาลักษณะเดียวกัน ผ้าจะกลายเป็นสี่ชั้นโดยมีชายผ้าอยู่ตรงกลาง

การทำเช่นนี้จะสามารถซ่อนชายผ้าได้ มีประโยชน์ในเวลาเย็บเส้นด้ายของผ้าจะไม่ลุ่ย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s